Stort intresse när svenska modellen diskuterades

Under tisdagskvällen hade vi besök av Henrik Berggren, historiker och författare till bl.a. Palme-biografin ”Underbara dagar framför oss”, som talade om den svenska modellens betydelse för Sverige i modern tid och vilken roll den spelar för landets utveckling i framtiden. Intressanta redogörelser för den svenska välfärdsstatens och arbetsmarknadsmodellens framväxt och analyser av deras roller i Sveriges utveckling blandades med tankar kring framtiden och om varför de bidrar till att Sverige står starkt inför samtidens utmaningar. Föreläsningen var välbesökt och efteråt var det mycket diskussion.

facebook Twitter Email