Tre Norrtäljebor till partikongressen

Nu är ombudsvalet till partikongressen klart!

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman: Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige samt Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation.

Efter att medlemmarna i Stockholmsregionen röstat fram ombud till kongressen står det klart att tre personer från Norrtälje kommun kommer att ingå i Stockholmsregionens delegation.

Ulrika Falk

Hanna Stymne-Bratt

Marcus Granström

 

Mer information om kongressen kommer att behandlas på kommande medlemsmöten.

Här kan du läsa rösträkningsprotokollet.

Här kan du se samtliga ombud från Stockholmregionen.

facebook Twitter Email