Två veckors intensivt höstkampanjande!

De senaste två veckorna har vi genomfört höstkampanj där vi talat med människor om vilka frågor som är viktigast för dem och om vad vi gör i kommun och regering för att förbättra tillvaron för invånarna. I kommunen satsar vi bland mycket annat stort på nya bostäder och förskolor, på att utveckla Norrtäljemodellen för en trygg vård och omsorg och på att höja skolresultaten. Genom satsningarna i höstbudgeten får 12 900 pensionärer i Norrtälje kommun sänkt skatt redan den 1 januari 2018 medan 6 700 barnfamiljer får höjt barnbidrag och studiehjälp med 200 kronor i månaden. Detta samtidigt som såväl skolan som vården, polisen och försvaret får stora anslagsökningar.

Dörrknackningsgäng i Rimbo

Under kampanjen har vi talat med hundratals kommuninvånare genom kampanj på marknadsdagarna i Norrtälje och Rimbo, dörrknackningsaktioner och utdelning av frukost och politiskt material till pendlare vid busstationen. Responsen från kommuninvånarna har varit övervägande positiv. ”Att vara ute och samtala med invånarna är väldigt givande och mycket viktigt. Det ger värdefulla möjligheter att diskutera de frågor som är viktigast för dem vi talar med såväl som goda möjligheter för oss att nå ut med vad vi gör för att förbättra vardagen för kommuninvånarna.” säger Ulrika Falk som är en av dem som deltagit i höstkampanjen.

Frukostpåseutdelare vid Norrtälje busstation
facebook Twitter Email