Vi kräver full insyn

Socialdemokraterna ser med oro på rapporterna om avsaknad av kontroll över kommunens ekonomiska styrning. Vi kräver full insyn och att alla kort läggs på bordet.

Igår var det möte i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun. I början av mötet redovisades att kommunstyrelsen gick plus 2019. Det preliminära resultatet visar ett överskott på 2,9 miljoner för fjolåret. Det avspeglar vad vi redan vet om Norrtälje kommuns goda ekonomi. Kommunen har kontinuerligt redovisat ett överskott vid årssluten, och kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s gav nyligen kommunen det höga betyget AA+.

Samtidigt informerades det däremot att kommunstyrelsen står inför ett prognostiserat underskott om 23 miljoner kronor för 2020 om inga åtgärder vidtas. Som följd har Norrtälje kommun redan varslat 30 tjänster baserat på den prognosen.

Å ena sidan god ekonomi och överskott – å andra sidan underskott och varsel.

Det här väcker förstås frågor. Under gårdagens sammanträde beslutades det därför enhälligt att ge ett uppdrag till en extern granskare att genomlysa Norrtälje kommuns ekonomistyrning. I underlaget till beslutet så kan vi läsa att rapporteringen och ekonomiuppföljningen har ”varit bristfällig”, underlag har inte varit ”helt korrekta”, och att det finns ”brister i ekonomistyrningen”

Det är ordval som naturligtvis oroar oss socialdemokrater. Vi utgår från att de underlag som läggs fram för kommunstyrelsen är korrekta. Vad som framfördes var istället att det finns väldigt allvarliga problem inom kommunens ekonomistyrning – men när vi under gårdagens sammanträde ställde flera oroade och kritiska frågor så var svaren från det moderatledda styret vaga och otydliga. Det förekom ingen närmare precisering om vari bristerna finns, och det framkom inga uppgifter om vilka underlag som inte har varit helt korrekta.

Eftersom svaren vi får är så bristfälliga, så uppstår naturligt en oro över att det moderatledda styret inte har kontroll över den ekonomiska styrningen.

Nu ska kommunen bekosta en extern granskning med 600,000kr. Syftet med granskningen är att ”klarlägga bakgrunden till den aktuella ekonomiska situationen”. Att det sker tycks nödvändigt; men vad det är för situation kommunen befinner sig i ger det moderatledda styret alltså inga tydliga svar på.

Därför kräver vi full insyn i den ekonomiska styrningen. Alla kort måste läggas på bordet, och oppositionen måste få en tydlig bild av händelseförloppet och det aktuella läget i kommunen. Det måste vara ordning och reda både i kommunens ekonomi och i dess kommunikation.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd
Olle Jansson (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email