Ett jobbpaket för att återstarta Norrtälje kommun

I spåren av den ännu pågående Coronapandemin ökar arbetslösheten i Norrtälje kommun, inte minst bland kommunens unga. Därför lanserar Socialdemokraterna nu ett jobbpaket för att återstarta Norrtälje kommun efter pandemin.

Över 1 300 Norrtäljebor är eller har varit korttidspermitterade under 2020. Dessutom är idag över 1 800 Norrtäljebor arbetssökande. Det är nästan 500 personer fler än vid samma tid förra året. Allra värst är det för de unga i vår kommun. 300 unga vuxna i åldern 18-24 år är arbetslösa idag, enlig statistik från Arbetsförmedlingen….

Läs mer

Vården ska styras från Norrtälje – inte Stockholm

Nu inleder vi en kampanj för att rädda Norrtäljemodellen! Var med och skriv under vår protestlista.

I Sverige sköter kommunen äldreomsorgen och regionen sköter vården. Förutom i Norrtälje. Här har vi en sammanhållen vård och omsorg. Vården och omsorgen styrs gemensamt. Och det fungerar oerhört bra! Vi har regionens bästa akutsjukhus. Vi har den mest kostnadseffektiva och mest omtyckta hemtjänsten i hela regionen. Det här kallar vi Norrtäljemodellen – och det…

Läs mer

Happy (Roslagen) Pride!

Idag skulle vi ha firat Roslagen Pride i Norrtälje stad. Detta Coronaår får vi dock fira det digitalt, något som görs via Norrtelje Tidnings webbupplaga eller via Roslagen Prides Facebooksida idag, lördag, kl 19:00. Vårat oppositionsråd Ulrika Falk har även spelat in en speciell hälsning till dagens Roslagen Pride. Missa inte att titta på den…

Läs mer

Ge Norrtäljes ungdomar sommarjobb!

För många ungdomar är ett sommarjobb det första steget in på arbetsmarknaden. I år är det kanske viktigare än någonsin med kommunala sommarjobb, eftersom många unga riskerar att gå miste om det första jobbet på grund av den pågående Coronapandemin, skriver Ulrika Falk och Hanna Stymne Bratt.

Den sommarjobbsgaranti som fanns 2018 när Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styrde kommunen försvann snabbt efter maktskiftet. Det moderatledda styret tillhandahöll endast 202 jobb 2019, och närmare 400 ungdomar fick besviket ta emot ett avslag på sin ansökan. Det är en mycket olycklig utveckling. Precis som Johannes Salo och Ajla Obradovac i SSU skriver behöver kommunen…

Läs mer
facebook Twitter Email