En återstart för Norrtälje kommun

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun vill satsa 45 miljoner kronor på att motverka den stigande långtidsarbetslösheten, ta sig an det kunskapstapp våra skolelever står inför, och stärka den generella folkhälsan efter Coronapandemin.

Samhället börjar nu öppna upp när Coronapandemin mattas av. Nu krävs det resurser och satsningar för att lindra pandemins effekter i vår kommun. Det handlar om att motverka den stigande långtidsarbetslösheten, satsningar på kommunens unga och att motverka utbildningsskulden som har uppstått, och att motverka den psykiska ohälsan och stärka den generella folkhälsan. För det…

Läs mer

Dags att välja ombud till partikongressen!

Nu har du som medlem chansen att rösta fram de du tycker ska representera oss på Socialdemokraternas partikongress den 3 till 7 november 2021 i Göteborg. Socialdemokraterna i Stockholms län ska totalt välja 29 ombud till kongressen. Det är du som medlem som bestämmer vilka i din valkrets (vi har sex valkretsar) som ska bli…

Läs mer

Äntligen byggstart i Bålbroskogen!

Nu är första spadtaget avklarat för bygget av 300 nya bostäder i Bålbroskogen. En socialdemokratisk vision som blir verklighet!

Nu byggs 300 nya bostäder i Bålbroskogen i Rimbo – både radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Redan 2011 föreslog Olle Jansson och Holger Forsberg (S) via en motion i kommunfullmäktige att man skulle bygga bostäder i Bålbroskogen, och nu är äntligen första spadtaget avklarat! Förra mandatperioden tog vi socialdemokrater och Samverkansstyret initiativ till bostadsbygget i Bålbroskogen,…

Läs mer

Förhindra Älmstas växtvärk – utveckla samhällsservicen snarast!

De kommande åren kommer Älmsta- och Väddöborna att bli fler. Det är i grunden väldigt positivt. Men ett samhälle är mer än bara bostäder. Därför måste vi nu våga investera i Älmsta, med en utbyggd förskola, en modern och sammanhållen skola, ett nytt bibliotek och förbättrad samhällsservice. Gör vi inte det riskerar Älmsta väldigt snart att drabbas av allvarlig växtvärk.

Invånarna i Norrtälje kommun blir allt fler, och inte bara i våra största tätorter. Runtom i kommunen väntas befolkningen öka under det närmaste decenniet. Coronapandemin och den nyfunna längtan många svenskar har efter att flytta utanför städerna kan komma att spä på den trenden ytterligare. Det märks inte minst i Älmsta, där Roslagsbostäder nyligen har…

Läs mer
facebook Twitter Email