Glad första maj!

För andra året i rad tvingas vi fira ett annorlunda 1 maj. Men vi ställer inte in - vi ställer om. Istället för ett traditionellt 1 maj-tal, så gav vi rösten till medlemmarna som tillsammans är vår rörelse - arbetarrörelsen. Se årets firande här!

Content made on Kapwing ”Kamrater. Vänner. SSU:are. Vuxensossar. Den första maj 1890, en strålande solig vårdag, samlades uppemot 50,000 människor på Gärdet i Stockholm för att lyssna på August Palm och andra av arbetarrörelsens pionjärer. Då demonstrerade man i kampen för åtta timmars arbetsdag. Hjalmar Branting avslutade sitt kamptal med de bevingade orden: ”Men man…

Läs mer

En annan väg för Norrtälje kommun

Vi socialdemokrater vill satsa oss ur krisen, samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Regeringen har därför skjutit till rekordbelopp till Sveriges kommuner och regioner. Här finns nu möjligheter att åtgärda många av de brister som finns inom äldreomsorgen, att anställa fler inom välfärden för att avlasta den överarbetade personalen, eller att investera för fler jobb. Tyvärr möts regeringens satsningar av ett idéfattigt moderatlett styre i Norrtälje kommun.

I spåren av den pågående Coronapandemin finns det stora utmaningar att ta sig an för Norrtälje kommun. Arbetslösheten stiger. Nästan 500 fler är arbetslösa i Norrtälje idag än för ett år sedan. 300 ungdomar mellan 18-24 år är arbetslösa – en ökning med 37% på ett år. Vi ser också hur hårt ansträngd och överarbetad…

Läs mer

Jobb, välfärd och framtidstro – Socialdemokraternas budget för Norrtälje kommun 2021

Norrtälje står inför stora utmaningar i sviterna av den ännu pågående Coronapandemin. För att bygga ett starkt samhälle och ge framtidstro till de som hamnat långt från arbetsmarknaden så krävs det en ny inriktning för kommunen. Idag presenterar vi socialdemokrater hur vi kan skapa ett Norrtälje som kommer starkare ut på andra sidan Coronapandemin.

Vi Socialdemokrater prioriterar en budget för jobben och för välfärden. Vi vill att Norrtälje ska vara en trygg kommun som håller ihop, som prioriterar hållbar tillväxt och utveckling, som investerar i våra barns framtid, och som erbjuder en välfärd i framkant för alla invånare. Socialdemokraterna satsar totalt 157,5 miljoner på att stärka Norrtälje kommuns skolor…

Läs mer

Ett jobbpaket för att återstarta Norrtälje kommun

I spåren av den ännu pågående Coronapandemin ökar arbetslösheten i Norrtälje kommun, inte minst bland kommunens unga. Därför lanserar Socialdemokraterna nu ett jobbpaket för att återstarta Norrtälje kommun efter pandemin.

Över 1 300 Norrtäljebor är eller har varit korttidspermitterade under 2020. Dessutom är idag över 1 800 Norrtäljebor arbetssökande. Det är nästan 500 personer fler än vid samma tid förra året. Allra värst är det för de unga i vår kommun. 300 unga vuxna i åldern 18-24 år är arbetslösa idag, enlig statistik från Arbetsförmedlingen….

Läs mer
facebook Twitter Email