Socialdemokraterna föreslår servicepunkter på landsbygd

Samverkansstyret (S, C, Mp) inrättade under förra mandatperioden kontaktcenter i Hallstavik och Rimbo för att stärka servicen till invånarna. Nu vill Socialdemokraterna ta nästa steg och utveckla servicepunkter i samverkan med det lokala näringslivet på flera orter i kommunen för att stärka servicen på landsbygd.

Norrtälje kommun ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo och verka i alla delar av kommunen. Digitaliseringen ger stora möjligheter att driva företag, utveckla välfärden och förbättra servicen för alla invånare, oavsett var de bor. Men det är också viktigt med fysisk närvaro. Därför utlokaliserade vi kontaktcenter under förra mandatperioden, vilket ledde till…

Läs mer

Tre Norrtäljebor till partikongressen

Nu är ombudsvalet till partikongressen klart!

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman: Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige samt Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation. Efter att medlemmarna i Stockholmsregionen röstat fram ombud till kongressen står…

Läs mer

Vill du bidra i det viktiga arbetet med att utveckla politik för en hållbar och trygg kommun som håller ihop?

Då har vi en spännande tjänst att erbjuda dig!

Vi söker en politisk sekreterare som jobbar nära våra två kommunalråd i opposition, deltar i det dagliga politiska arbetet, ger stöd och underlag till våra gruppledare i nämnder och spelar en viktig roll för politikutvecklingsarbetet och att föra ut vår politik till invånarna. Norrtälje är skärgårdskommunen som utgör en tredjedel av Stockholms läns yta, och…

Läs mer

Stora satsningar på skolan och omsorgen i vår budget för 2019

Idag presenterade vi och Miljöpartiet en gemensam budget för Norrtälje kommun 2019. Stora satsningar på skola och omsorg står i fokus. Totalt skjuter vi till 80 mnkr mer till dessa verksamheter. Närmare bestämt 52,2 mnkr mer till skolan och 27,8 mnkr extra till omsorgen. Det är 11,3 mnkr mer än vad den moderatledda minoriteten satsar på skolan och 10,8 mnkr mer än vad de satsar på omsorgen.

Barn och ungas framtid är vår allra högsta prioritet. Under förra mandatperioden stärkte vi skolans budget med 17,5% och antog kommunens första skolutvecklingsprogram med mål och strategier för skolans utveckling. Vi märker nu att utvecklingen går åt rätt håll. De niondeklassare som i våras lämnade grundskolan gjorde det med de bästa resultat som någonsin uppmätts…

Läs mer
facebook Twitter Email