Moderata nedskärningar slår mot hemtjänstpersonalen

När det moderatledda styret drar ner på hemtjänsten så får individer i behov av hemtjänst - och personalen - lida. 75 vårdbiträden i kommunen tvingas ner i arbetstid, och vi sympatiserar å det starkaste med de vårdbiträden som nu ska försöka klara vardagen med 75% av en redan alltför låg lön.

I slutet på förra året röstade det moderatledda styret i Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg, KSON, igenom förändringar inom hemtjänsten. Ett nytt ersättningssystem infördes, vilket kan summeras med en mening: Lägre ersättning till utförarna, och fler kunder som får betala mer. Det här får naturligtvis konsekvenser. För individer i behov av hemtjänst kan det innebära att…

Läs mer

Nytt S-förslag kan ge 10 miljoner till Norrtäljes besöksnäring

Socialdemokraterna i riksdagens näringsutskott föreslår en tillväxtpeng. Idén är att stärka hela landets utveckling där turismen kan vara med och bidra till investeringar för tillväxt och satsningar i den lokala orten. För Norrtälje kommun skulle en tillväxtpeng kunna innebära närmare 10 miljoner kronor som skulle kunna gå till att förbättra kommunens turismutbud och infrastruktur.

Besöksnäringen är en stor tillgång och skapar arbetstillfällen runt om i hela landet – så även i Norrtälje kommun. Nu presenterar Socialdemokraterna en politisk idé för att besöksnäringen ska kunna stärka tillväxten i landet än mer. – Hela landet ska leva och utvecklas. Med en tillväxtpeng på gästnätter kan kommunerna tillsammans med besöksnäringen stärka den…

Läs mer

Fel att spara in på äldreomsorgen

"Äldreomsorgen är inte en marknad som vilken som helst. Det får aldrig vara de äldres omvårdnad vi sparar in på", skriver Hanna Stymne Bratt och Ulrika Falk.

I december fattade det moderatledda styret i Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg i Norrtälje, KSON, beslut om en ny ersättningsmodell till hemtjänsten. Effekten av det nya ersättningssystemet blir att ersättningen minskar till utförarna, och att fler kunder – de som har hemtjänst mer än nio timmar i månaden – får betala mer. I veckan som gick…

Läs mer

Vi kräver full insyn

Socialdemokraterna ser med oro på rapporterna om avsaknad av kontroll över kommunens ekonomiska styrning. Vi kräver full insyn och att alla kort läggs på bordet.

Igår var det möte i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun. I början av mötet redovisades att kommunstyrelsen gick plus 2019. Det preliminära resultatet visar ett överskott på 2,9 miljoner för fjolåret. Det avspeglar vad vi redan vet om Norrtälje kommuns goda ekonomi. Kommunen har kontinuerligt redovisat ett överskott vid årssluten, och kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s gav…

Läs mer
facebook Twitter Email