Vi kräver full insyn

Socialdemokraterna ser med oro på rapporterna om avsaknad av kontroll över kommunens ekonomiska styrning. Vi kräver full insyn och att alla kort läggs på bordet.

Igår var det möte i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun. I början av mötet redovisades att kommunstyrelsen gick plus 2019. Det preliminära resultatet visar ett överskott på 2,9 miljoner för fjolåret. Det avspeglar vad vi redan vet om Norrtälje kommuns goda ekonomi. Kommunen har kontinuerligt redovisat ett överskott vid årssluten, och kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s gav…

Läs mer

Mer resurser till välfärden i Norrtälje kommun

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför regeringen tillsammans med januaripartierna nu 5 miljarder till välfärden. För Norrtälje kommun innebär det ett tillskott på 21,2 miljoner redan i år.

Välfärden möjliggör lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ger sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ökad jämlikhet och rättvisa. Men en utmaning är att vi lever allt längre, det föds fler barn och befolkningen…

Läs mer

Ett räddningspaket för sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun

Socialdemokraterna kräver ett stopp på nedskärningarna i sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun. I Norrtälje bedrivs en hyllad sammanhållen sjukvård och omsorg som nu riskeras av det moderatledda styrets politik. Ett räddningspaket krävs för att rädda Norrtäljemodellen och säkerställa en fortsatt god sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.

I Norrtälje kommun bedrivs effektiv och uppskattad vård och omsorg med hög nöjdhet till en låg kostnad, vilket bekräftas även av den senaste utvärderingen av Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg, KSON. Trots detta så hotas sjukvården och omsorgen, och den sammanhålla vårdmodellen, av det moderatledda styrets nedskärningar. Sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun styrs gemensamt av…

Läs mer

Debatt: Borgerlig politik ligger bakom Tiohundras underskott

I en debattartikel hävdar företrädare för Liberalerna att det ekonomiska underskottet för Tiohundra är regeringens fel. Det är anmärkningsvärt att ett parti som styrt Region Stockholm i 13 år och vars politik lett till stora underskott på i stort sett samtliga sjukhus i länet inte orkar ta ansvar för sin egen politik. Socialdemokraterna är övertygade om att regionen kan och bör göra mer för att rädda den framgångsrika Norrtäljemodellen.

Norrtäljemodellen med integrerad vård och omsorg är en prisbelönt och framgångsrik vårdmodell. Norrtäljes hälso- och sjukvård kan tack vare denna framgångsrika modell uppvisa fantastiska resultat i form av korta väntetider, hög kvalitet och god samverkan. Detta trots att kommunen har en utmanande demografi med en högre andel äldre och högre ohälsotal i jämförelse med regionen…

Läs mer
facebook Twitter Email