Frågor och svar om hemtjänsten

Det har under de senaste dagarna skrivits en hel del i pressen om hemtjänsten. Det har stått om pensionärer som avsagt sig hemtjänst efter höjningen av hemtjänstavgiften och om hemtjänstföretag som går med förlust. Alla som behöver hemtjänst ska vara fullkomligt trygga med att de kan få den hemtjänst de behöver – med detta är…

Läs mer

En måndag med fokus på miljövänlig kollektivtrafik och framtidens vård och omsorg

Denna februarivecka rivstartade med en måndag med fokus på miljövänlig kollektivtrafik, äldrefrågor och framtidens vård och omsorg. Under morgonen besökte vi Nobina tillsammans med riksdagsledamöterna Alexandra Völker (S) och Mathias Tegnér (S) för att höra mer om deras fantastiska satsning på att göra kollektivtrafiken i Norrtälje stad till den första helt elektrifierade. Det är mycket…

Läs mer

Frågor och svar om skolans resurser

De elever som går ut grundskolan i Norrtälje kommun gör det med allt bättre kunskapsresultat (om man räknar bort nyinvandrade elever som nyss påbörjat sin skolgång i Sverige), kommunen genomför just nu ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla skolan, vi arbetar sedan 1,5 år tillbaka efter ett skolutvecklingsprogram med mål och strategier för att utveckla våra skolor, lärarna och rektorerna gör ett fantastiskt arbete och därtill är Norrtälje kommuns skolor några av de bäst finansierade i Stockholms län. Det finns många skäl att se positivt på våra elevers och skolors framtid men på senare tid har det uppkommit en diskussion i media kring skolans budget för 2018. Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson svarar med anledning av det på några frågor.

I media har det skrivits om besparingar på skolan. Vad är det egentligen som gäller? Skolan får mer pengar i årets budget, inte mindre. Skolans resurser ökar i år med 46,7 miljoner kronor och redan ifjol låg skolans budget på över 1 miljard kronor. Det är mycket positivt att vi har möjlighet att lägga så…

Läs mer

Magdalena Andersson och Erika Ullberg på besök för att studera Norrtäljemodellen!

Idag var finansminister Magdalena Andersson och Socialdemokraternas förstanamn i landstinget Erika Ullberg på besök i Norrtälje för att studera fördelarna med den samordning av vård och omsorg som sker genom Norrtäljemodellen. Erika Ullberg besökte först Familjens hus där de flesta mottagningarna för barn och unga är samordnade under ett och samma tak vilket förbättrar stödet…

Läs mer
facebook Twitter Email