Kommunfullmäktige

16 november KL: 17:30 - 20:00
Norrtälje sportcentrum

P.g.a. det rådande pandemiläget kan man ej närvara som åhörare, utan man får följa kommunfullmäktigedebatten digitalt.

facebook Twitter Email