Ett räddningspaket för sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun

Socialdemokraterna kräver ett stopp på nedskärningarna i sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun. I Norrtälje bedrivs en hyllad sammanhållen sjukvård och omsorg som nu riskeras av det moderatledda styrets politik. Ett räddningspaket krävs för att rädda Norrtäljemodellen och säkerställa en fortsatt god sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.

I Norrtälje kommun bedrivs effektiv och uppskattad vård och omsorg med hög nöjdhet till en låg kostnad, vilket bekräftas även av den senaste utvärderingen av Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg, KSON. Trots detta så hotas sjukvården och omsorgen, och den sammanhålla vårdmodellen, av det moderatledda styrets nedskärningar. Sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun styrs gemensamt av…

Läs mer

Debatt: Borgerlig politik ligger bakom Tiohundras underskott

I en debattartikel hävdar företrädare för Liberalerna att det ekonomiska underskottet för Tiohundra är regeringens fel. Det är anmärkningsvärt att ett parti som styrt Region Stockholm i 13 år och vars politik lett till stora underskott på i stort sett samtliga sjukhus i länet inte orkar ta ansvar för sin egen politik. Socialdemokraterna är övertygade om att regionen kan och bör göra mer för att rädda den framgångsrika Norrtäljemodellen.

Norrtäljemodellen med integrerad vård och omsorg är en prisbelönt och framgångsrik vårdmodell. Norrtäljes hälso- och sjukvård kan tack vare denna framgångsrika modell uppvisa fantastiska resultat i form av korta väntetider, hög kvalitet och god samverkan. Detta trots att kommunen har en utmanande demografi med en högre andel äldre och högre ohälsotal i jämförelse med regionen…

Läs mer

En budget för ett starkare samhälle och en tryggare kommun

Debatt: Vi socialdemokrater vill bygga ett starkare samhälle och en tryggare kommun, där alla ges likvärdiga möjligheter. Därför vill vi i vårt budgetalternativ stärka skolan och omsorgen, och bygga ett samhälle som både växer och håller ihop.

100 miljoner kronor vill vi tillföra skolan och omsorgen i vår budget, vilket är hela 30 miljoner mer än vad det moderatledda styret tillför. Vi gör detta för att vår viktigaste prioritet är våra barn och ungas framtid. Varje barn ska lyckas, och varje barn ska ha en lärorik skolgång. Vi gör det också för…

Läs mer

En budget som sätter skolan och omsorgen först

Idag presenterade Socialdemokraterna i Norrtälje sin budget för Norrtälje kommun 2020. Det är en välfärdsbudget som skapar ett starkare samhälle och en tryggare kommun, där vi prioriterar stora satsningar på skola och omsorg, och stakar ut en riktning för att få hela Norrtälje kommun att växa och hålla ihop.

Socialdemokraternas budget prioriterar välfärden i hela kommunen. Vi tillför totalt 100 mnkr, 30 mnkr mer än det moderatledda styret, till skolan och omsorgen. Vi vill bygga ett starkare samhälle och en tryggare kommun, och det gör vi genom att satsa på de som behöver det mest. I Socialdemokraternas Norrtälje sätter vi därför skolan först. Skolresultaten…

Läs mer
facebook Twitter Email