Jobb, välfärd och framtidstro – Socialdemokraternas budget för Norrtälje kommun 2021

Norrtälje står inför stora utmaningar i sviterna av den ännu pågående Coronapandemin. För att bygga ett starkt samhälle och ge framtidstro till de som hamnat långt från arbetsmarknaden så krävs det en ny inriktning för kommunen. Idag presenterar vi socialdemokrater hur vi kan skapa ett Norrtälje som kommer starkare ut på andra sidan Coronapandemin.

Vi Socialdemokrater prioriterar en budget för jobben och för välfärden. Vi vill att Norrtälje ska vara en trygg kommun som håller ihop, som prioriterar hållbar tillväxt och utveckling, som investerar i våra barns framtid, och som erbjuder en välfärd i framkant för alla invånare. Socialdemokraterna satsar totalt 157,5 miljoner på att stärka Norrtälje kommuns skolor…

Läs mer

Ett jobbpaket för att återstarta Norrtälje kommun

I spåren av den ännu pågående Coronapandemin ökar arbetslösheten i Norrtälje kommun, inte minst bland kommunens unga. Därför lanserar Socialdemokraterna nu ett jobbpaket för att återstarta Norrtälje kommun efter pandemin.

Över 1 300 Norrtäljebor är eller har varit korttidspermitterade under 2020. Dessutom är idag över 1 800 Norrtäljebor arbetssökande. Det är nästan 500 personer fler än vid samma tid förra året. Allra värst är det för de unga i vår kommun. 300 unga vuxna i åldern 18-24 år är arbetslösa idag, enlig statistik från Arbetsförmedlingen….

Läs mer

Vården ska styras från Norrtälje – inte Stockholm

Nu inleder vi en kampanj för att rädda Norrtäljemodellen! Var med och skriv under vår protestlista.

I Sverige sköter kommunen äldreomsorgen och regionen sköter vården. Förutom i Norrtälje. Här har vi en sammanhållen vård och omsorg. Vården och omsorgen styrs gemensamt. Och det fungerar oerhört bra! Vi har regionens bästa akutsjukhus. Vi har den mest kostnadseffektiva och mest omtyckta hemtjänsten i hela regionen. Det här kallar vi Norrtäljemodellen – och det…

Läs mer

Happy (Roslagen) Pride!

Idag skulle vi ha firat Roslagen Pride i Norrtälje stad. Detta Coronaår får vi dock fira det digitalt, något som görs via Norrtelje Tidnings webbupplaga eller via Roslagen Prides Facebooksida idag, lördag, kl 19:00. Vårat oppositionsråd Ulrika Falk har även spelat in en speciell hälsning till dagens Roslagen Pride. Missa inte att titta på den…

Läs mer
facebook Twitter Email