Vår politik

Vi Socialdemokrater sätter välfärden först. Skolan behöver stärkas. Ansvaret för att skapa likvärdig utbildning med hög kvalitet kan aldrig överlåtas åt marknaden. Vi nöjer oss inte förrän alla elever lyckas nå eller överträffa sina kunskapsmål – och vägen dit går via tillräckliga resurser med fler vuxna, starkt kunskapsfokus med höga förväntningar på alla elever, och en trygg skola med studiero.

Allt fler invånare kommer att behöva äldreomsorg och fler anställda behöver rekryteras. Då måste vi säkerställa att invånarnas skattepengar och regeringens välfärdsmiljoner går till det som de är avsedda för: fler medarbetare med bättre villkor.

Framtidens Norrtälje kommun byggs stark och sammanhållen genom att vi investerar i både barn och ungas framtid och en bättre omsorg av våra äldre. Fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas, tryggheten omfatta alla, och takten i klimatomställningen öka. Så vill vi ta vår kommun framåt efter pandemin och bygga ett starkare samhälle. Ett Norrtälje för alla.

Våra förslag

Socialdemokraterna prioriterar i vår budget för kommunen fler jobb, satsningar på välfärden, ökad trygghet och snabbare klimatomställning. Här kan du läsa Socialdemokraternas förslag och budget för Norrtälje kommun 2022 i dess helhet eller i kortformat.

Vi har samlat våra viktigaste prioriteringar  för denna mandatperiod i ett Framtidskontrakt för Norrtälje kommun. Läs det genom att klicka på länken nedan.

Framtidskontrakt för Norrtälje kommun

Vårt fullständiga handlingsprogram för 2018-2022 hittar du på länken nedan.

Handlingsprogram 2018-2022

 

 

facebook Twitter Email